Pistachio Amlou - 190g / 6.7oz

Pistachio Amlou - 190g / 6.7oz